Mokslo klubas
Erdvė, kur mokslas liejasi laisvai

Happy Friends

Mes tikime, kad mokslas įpareigoja dalintis. Todėl norime dalintis naujausiomis neuromokslų įžvalgomis bei tyrimais su savo nariais ir plačiąja visuomene.

Siekdami šio tikslo, organizuojame dviejų pobūdžių „Mokslo Klubus“: profesionalųjį bei bendrinį.

Mūsų „Mokslo Klubai“ siekia kurti bendruomenę platiems pokalbiams bei domėjimuisi neuromokslais, įkvėpti naujus neuromokslų taikymus praktikoje, šviesti su psichologine bei fizine sveikata susijusiomis temomis bei didinti prieigą prie informacijos apie smegenis.

Kiekvienas bendrinio pobūdžio „Mokslo Klubo“pokalbis trunka 90 minučių ir yra pilnai pritaikytas kiekvienam: nebūtina nei išankstinė patirtis skaitant mokslinius straipsnius, nei ypatinga patirtis aptariamoje mokslo šakoje.

Visi susitikimai bus moderuojami ir siekia būti prieinamais, skatinančiais klausimus bei žingeidumą: visi specialūs terminai, naudojami tekstuose bus paaiškinti, o dalyviai, naudojantys profesinį žodyną, bus skatinami jį paaiškinti prieinama kalba. Dauguma Klubo susitikimų yra vienas nuo kito nepriklausomi, todėl kviečiame dalyvauti dažniau ar rečiau, priklausomai nuo Jūsų tvarkaraščio.

Pagal dalyvių norus bei galimybes, susitikimai bus organizuojami anglų arba lietuvių, arba abiejomis kalbomis; ateityje planuojame kalbų pasiūlą plėsti pagal paklausą.