Ieškoti

Lilly - viena didžiausių farmacijos kompanijų, sukūrusi pasauliui "Prozac"

Liepos mėnesio kompanija - neuromokslai ir verslas

INA vardu parengė Matas Vitkauskas

Redagavo: Laura Simanavičiūtė, Edita Lenkauskaitė, Dr. Laura Bojarskaitė ir Karolis Degutis.


Problema?

Depresija yra viena pagrindinių neįgalumo priežasčių pasaulyje. Visame pasaulyje depresija serga apie 250 milijono žmonių. Kalbant apie depresijos problematiką dažnai nepaliečiama tema yra jos ekonominė žala visuomenei. 2015 metais atliktas tyrimas apytikriai apskaičiavo, kad vien 2010 metais JAV prarado $210.5 milijardo dėl depresijos sukeltų simptomų. Nors šiuo metu populiariausias depresantas yra Pfizer kompanijai priklausantis Zoloft (17% visų išrašytų antidepresantų), visgi svarbiausiu visų laikų antidepresantu galima vadinti tik vieną vaistą - Prozac.


Produktas?

Prozac pirmą kartą buvo legaliai išrašytas psichiatro 1987 m. Vaistas iškart sulaukė didžiulio susidomėjimo. Antidepresantų vartojimas JAV paauglių bei suaugusių tarpe tarp 1988 m. ir 1994 m. taip pat išaugo 400% kartų.

Prozac, dar žinomas kaip Fluoxetine, yra selektyvus serotonino reabsorbcijos inhibitorius (SSRI) (angl. Selective serotonin reuptake inhibitors). Oficiali istorija, kurią kartodavo Prozac pardavinėjanti Lily, buvo tai, kad Prozac padidina serotonino, malonumą keliančios molekulės, kiekį neuronų sinapsėse (tarpuose tarp neuronų). Deja, toks molekulinis veikimo principas yra ganėtinai supaprastintas.


Daug kas psichiatrų bei psichiatrijos tyrimų terpėje tokį aiškų ir tiesioginį Prozac mechanizmą vadina didžiausia marketingo apgaule psichiatrijos istorijoje. Juk idėja, kad išgėrus SSRI antidepresantų, greitai pasijusi geriau, nes tavo smegenyse bus daugiau malonumą keliančių molekulių, yra ypač lengva komunikacija galimiems pacientams. Tiesa ta, kad toks veikimo principas yra neįmanomas dėl to, kad šie vaistai užtrunka bent 2 savaites, kol pacientai pasijaučia geriau. Mąstymas daugiau serotonino → mažiau depresijos - klaidingas.


Debatai, kaip SSRI vaistų grupė bei Prozac veikia, vis dar vyksta. Šiuo metu pagrindinės hipotezės apie Prozac veikimo mechanizmą aiškina, kad jo veikimą galima dalinai paaiškinti netiesioginiais efektais smegenims, kurie užtrunka mažinant depresijos simptomus bent kelias savaites. Prozac dominavimas antidepresantų rinkoje baigėsi 2002 m., kai Lily baigėsi Prozac patentas ir žymiai pigesni generiniai vaistai (kitaip sakant, vaistai - kopijos) užplūdo antidepresantų rinką.


Komanda?

Lily kompaniją 1876 m. įkūrė pulkininkas Eli Lilly. Plk. Lily buvo Amerikos pilietinio karo veteranas bei farmacijos vaistų chemikas. Vykdomasis Lily komitetas šiais laikais yra sudarytas ne iš armijos pulkininku, o patyrusių korporacinių vilkų. Svarbiausias asmuo šiame komitete yra Lily Generalinis direktorius bei Lily valdybos pirmininkas Dave Ricks. Ricks yra vienas iš geriausiai apmokamų didžiųjų farmacijos (angl. Big Pharma) kompanijų - 2020-tais metais jis namo nusinešė $23.7 milijono bonusą dėl neblogo Lily finansinio pasirodymo covid-19 pandemijos metu. Dave Ricks yra užkietėjęs savo kompanijos veteranas praleidęs pastaruosius 20 metų dirbdamas įvairiuose Lily padaliniuose.


Ateitis?

Prozac Lily kompanijai buvo žąsis dėjusi auksinius kiaušinius. Pasaulinėje rinkoje Prozac pardavimai pasiekė aukščiausią tašką kai 1998 Prozac buvo parduota už $2.6 milijardo. Greitai tai pasikeitė. Kai 2002 metais Prozac patentas baigė galioti, net keletas generinių vaistų (primenu, tai vaistai - kopijos) smarkiai sumažino Prozac pelningumą. Per du mėnesius Prozac pardavimai sumažėjo 70%.


Lily beveik visą savo pelną uždirba iš jų kuriamų vaistų. Pagrindiniai pelno nešėjai šiuo metu yra vaistai Trucility (apie 20% pelno) ir Humalog (15% pelno). Abu vaistai yra naudojami gydyti diabetą. Kitas pelningas vaistas yra Alimta kuris yra naudojamas gydyti ne-mažo dydžio plaučių vėžį. Pastarasis vaistas apima apie 10 % viso Lily pelno.


Vienas pagrindinių būdų kaip Lily gerina savo vaistų gaminimo procesą (angl. drug development pipeline) yra mažesnių biomedicinos kompanijų įsigijimas. Anksti 2020 metais Lily įsigijo kompaniją pavadinimu Dermira už $1.1 milijardo. Dermira yra biofarmacijos kompanija įsikūrusi Kalifornijoje kurianti biotechnologijas medicininės dermatologijos srityje (pvz. vaistai pacientams kenčiantiems nuo chroninių odos ligų). Tai yra svarbus žingsnis Lily verslo vystyme, nes šis įsigyjimas galimai pagerins esamą Lilį imunologijos gaminimo procesą bei leis pradėti kurti savus produktus medicininės dermatologijos srityje.

Iliustracija 1 - Lilly - viena didžiausių farmacijos kompanijų, sukūrusi pasauliui "Prozac". Parengė - Adelė Tiuchtaitė.

 

Šaltiniai:

https://www.lilly.com/leadership/executive-committee/daniel-skovronsky

https://www.fiercepharma.com/pharma/after-navigating-pandemic-lilly-ceo-ricks-sees-2020-pay-jump-to-23-7m