Ieškoti

Integruotųjų Neuromokslų Asociacija | Apie Mus


Kas mes, kodėl, ir kodėl dabar?


Per ateinančius penkiasdešimt metų neuromokslai svariai transformuos mokslo, medicinos, taip pat ir švietimo, verslo bei technologijų sritis[1].


Šiandien po neuromokslų srities pavadinimu slypi molekulinių ir ląstelinių procesų studijos, elgsenos, kompiuterinės analizės, taikomieji tinkliniai mokslai.Jie yra dažniausiai siejami su smegenų veiklos gydymu, sveikatos būklių atstatimu bei gerinimu. (Šios būklės būna tiek neurologinės, psichiatrinės, arpsichosomatinės, taip pat ir psichologinės.)


Neuromokslai leidžia gilintis ne tik į smegenų sandarą, bet ir į smegenų veiklą. Šios žinios parodo, kaip procesai smegenyse veikia mąstymą, kasdienių sprendimų vykdymą ir, žinoma, kokią tai daro įtaką sveikatai nuo ankstyvosios vaikystės iki pat visavertės senatvės.

Kas yra neuromokslai: trumpai apie viską


Norint perprasti mūsų veiklą, būtina suvokti neuromokslų lauko ypatybes ir, be abejo, jo aprėptį.

Glaustai neuromokslus galima apibūdinti šiomis sritimis:


  • neurobiologija

  • neuropsichologija

  • kompiuteriniai neuromokslai (Computational neuroscience)

  • elgsenos neuromokslai (Behavioural neuroscience)

  • neuroekonomika (ir kitos išvestinės sritys, kaip neuromarketingas, neuroteisė, ir t.t.) (Neuroeconomics)


Daugiau apie jas sužinoti galite čia: https://www.youtube.com/watch?v=QNMT0jEjm-U

Kodėl dabar, kodėl Lietuvoje?


Lietuvoje neuromokslai, tarp jų ir neurobiologija, neuropsichologijos mokslai bei neuromokslinė kompiuterinė architektūra, vis dar išlieka nauja, nepažinta ir besivystančia sritimi. Neuromokslinė veikla įvairiose jos atšakose, net jei dėstoma ar taikoma, dažniausiai lieka izoliuota atskirose universitetų katedrose ar versluose. Profesionalai Lietuvoje gana retai bendradarbiauja, kad būtų skatinamas/vystomas neuromokslų klinikinis (medicininis) ar platesnis taikymas, švietimas bei prieinamumas.

Mes, Integruotųjų neuromokslų asociacijos steigėjos, turėdamos tarptautinės mokslinės, švietėjiškos, tyriminės bei medicininės patirties, norime skatinti neuromokslų plėtrą. Taip pat šių žinių taikymą diagnostikos, gydymo ir prevencijos tikslais.

Tikime, kad visaverčiam gyvenimui svarbi tiek fizinė, tiek vidinė žmogaus sveikata; mūsų buriamas profesionalų tinklas įtrauks narius iš neuromokslų, medicinos, neuropsichologijos, psichiatrijos, psichologijos bei kitų sričių, ir aktyviai siekia skleisti šį požiūrį.


Šią veiklą planuojame įgyvendinti rūpindamiesi trimis pagrindinėmis kryptimis:

  • švietimo ir neuromokslų sklaida;

  • mokslo ir inovacijų plėtra,

  • iniciatyvumo bei lygiavertiško įsitraukimo raginimu (Advocady and Equity)

Švietimas ir neuromokslų sklaida


Manome, kad kiekvieno tyrėjo ir specialisto pareiga savo srities žinių sklaida plačiajai visuomenei. Dažnai pastebime, kad tyrėjų ir gydytojų specialistų vykdoma veikla nepasiekia plačiosios visuomenės narių. Tai apsunkina žinių ir inovacijos plėtrą bei preinamumą. Vienas iš pamatinių asociacijos tikslų – užpildyti būtent šią spragą.


Šiuo metu daugumai žmonių išsivysčiusiose šalyse pasiekiami gausūs kiekiai neretai prieštaringos informacijos. Jai perprasti, o tuo labiau ją panaudoti, neretai trūksta išankstinių žinių, terminologijos ar konteksto išmanymo. Įvairiabriaunėje neuromokslų srityje, kuri apima tiek priklausomybių ligas ar psichinės sveikatos sutrikimus, tiek su vaiko raida ar senatvės trajektorija susijusius smegenų pokyčius, tiek organizacijų ar verslo įmonių procesų modernizavimą, informacijos nuolat nesuvaldomai daugėja.


Kad ši informacija būtų interpretuojama kuo tiksliau, planuojame organizuoti skaitymo klubus, kuriuose glaustai ir aiškiai pristatysime ir aptarsime kritinius, naujausius atradimus neuromokslų, neuropsichologijos ir kitose srityse. Taip pat prie švietimo sklaidos prisidėsime ragindami narius aktyviai dalyvauti visuomeninėje, žiniasklaidos veikloje – suteiksime platformą prieinamiems straipsniams, nuomonėms reikšti, dalintis perspektyvomis pokalbiuose, diskusijose ir kitose edukacinėse veiklose.


Mokslo ir inovacijų plėtra


Pastaraisiais metais Lietuvoje ypač sparčiai ėmė vystytis tiriamoji mokslinė veikla, kuriai skiriama vis daugiau dėmesio ir paramos. Integracinei neuromokslų ir neuropsichologijos sričiai, ypač mąstant apie platų taikymą klinikiniais tikslais, šio dėmesio ir susipažinimo, deja, tebetrūksta.


Mes skatinsime keistis žiniomis apie naujausias technologijas neuromokslų bei neuropsichologijos lauke: planuojame įtraukti asociacijos bei plačiosios bendruomenės narius į aktyvų mokslo technologijų vystymą, taikymą bei švietimą universitetuose ir už jų ribų. Ypatingą dėmesį atkreipsime į naujas bendradarbiavimo galimybes tarp akademikų ir verslo atstovų.


Iniciatyva ir lygiavertis įtraukimas


Plačiąja prasme asociacijos veiklą matome kaip iniciatyvią kampaniją psichologinei gerovei Lietuvoje kelti, taikant naujausias mokslo įžvalgas. Norime kartu stebėti neuromokslų raidą, kviesti moksleivius, vaikus bei studentus, o taip pat ir dirbančiuosius, domėtis ir įsitraukti į mūsų veiklą ir ilgalaikę misiją nepriklausomai nuo išankstinių žinių, išsilavinimo ar nuostatų. Tai vykdysime organizuodami narių vedamus, atvirus renginius, suteikdami prieinamos/reikiamos informacijos ir planuodami konkursus, konferencijas bei kitus būdus aktyviam įsitraukimui skatinti.

Kviečiame dalyvauti mūsų veiklose, profesionalus - prisijungti, o kilus klausimams - kreiptis!