Ieškoti

Pažink INA | Kas mes, kodėl, ir kodėl dabar? 

Kas mes?

Integruotųjų neuromoklsų asociacija (INA) - tai visų pirma, aktyvi neuromokslinikų bendruomenė, kurianti Lietuvai!

Tai tiltas tarp neuromokslo ir jo praktinio taikymo visuomenės labui.

Didžiuojamės, kad per pirmuosius metus mums pavyko sudominti ir pritraukti vir6 300 narių, todėl per trejetą metų drąsiai išsikėlėme tikslą susitiprinti tinklą ir į bendruomenę pritraukti daugiau nei 500 narių, kurių rate būtų ne tik mokslininkai, profesionalai, praktikai, entuziastai, bet ir kitos organizacijos, vykdančios su šiais tikslais susijusią veiklą.


 

Kaip gimė idėja?


Integruotųjų neuromokslų asociacijos įkūrėjoms – užsienyje doktorantūrą studijuojančios neuromokslininkės Emilė Radytė ir Laura Stankevičiūtė idėja steigti asociaciją gimė prie kavos puodelio, nutarus, kad neuromokslų srityje Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, galima nuveikti labai daug ką prasmingo, o šiai veiklai būtinas bendradarbiavimas tarp įvairių specialybių ir patirčių turinčių žmonių ir bendruomenių.


INA įkūrėme, skatinami noro suvienyti neuromokslų profesionalus, šviesti visuomenę aktualiausiais klausimais, susijusiais su psichine sveikata ir smegenimis, neurodegeneracinėmis ligomis. Tokia idėja mums kilo todėl, kad Lietuvoje galima dar labai daug ką nuveikti diegiant gerąsias užsienio šalių patirtis, vystant tyrėjų, praktikų ir sergančiųjų poreikius tenkinančius projektus.

 

Misija ir vizija


Mūsų misija - sujungti Lietuvai plačiojoje neuromokslų srityje dirbančius žmones į vieną bendradarbiaujantį tinklą, kuris skatintų neuromokslų plėtrą ir taikymą diagnostikos, gydymo bei prevencijos tikslais Lietuvoje.


Mūsų vizija – tapti reikšmingą įtaką neuropsichologijos prevencijos, diagnostikos ir gydymo raidai Lietuvoje darančia organizacija.


Integruotųjų neuromokslų asociacijoje bus siekiama, kad jos nariai galėtų dalintis naujausiais moksliniais tyrimais, užmegzti bendradarbiavimo ryšius, vystyti naujus neuromokslinius tyrimus tarp lietuviškų laboratorijų ir užsienio lietuvių, vykdančių tyrimus savo šalyse.


Integruotųjų neuromokslų asociacija norime skatinti neuromokslų plėtrą ir siekiame, kad jos nariai galėtų dalintis naujausiais moksliniais tyrimais, užmegzti bendradarbiavimo ryšius, vystyti naujus neuromokslinius tyrimus tarp lietuviškų laboratorijų ir užsienio lietuvių, vykdančių tyrimus savo šalyse. Taip pat skatinsime šių žinių taikymą diagnostikos, gydymo ir prevencijos tikslais.

INA tiki, kad visaverčiam gyvenimui svarbi tiek fizinė, tiek vidinė žmogaus sveikata; mūsų buriamas profesionalų tinklas įtrauks narius iš neuromokslų, medicinos, neuropsichologijos, psichiatrijos, psichologijos bei kitų sričių, ir aktyviai siekia skleisti šį požiūrį. 

Kodėl dabar, kodėl Lietuvoje?


Per ateinančius penkiasdešimt metų neuromokslai svariai transformuos mokslo, medicinos, taip pat ir švietimo, verslo bei technologijų sritis[1].


Šiandien po neuromokslų srities pavadinimu slypi molekulinių ir ląstelinių procesų studijos, elgsenos, kompiuterinės analizės, taikomieji tinkliniai mokslai.Jie yra dažniausiai siejami su smegenų veiklos gydymu, sveikatos būklių atstatimu bei gerinimu. (Šios būklės būna tiek neurologinės, psichiatrinės, arpsichosomatinės, taip pat ir psichologinės.)


Neuromokslai leidžia gilintis ne tik į smegenų sandarą, bet ir į smegenų veiklą. Šios žinios parodo, kaip procesai smegenyse veikia mąstymą, kasdienių sprendimų vykdymą ir, žinoma, kokią tai daro įtaką sveikatai nuo ankstyvosios vaikystės iki pat visavertės senatvės.


Lietuvoje neuromokslai, tarp jų ir neurobiologija, neuropsichologijos mokslai bei neuromokslinė kompiuterinė architektūra, vis dar išlieka nauja, nepažinta ir besivystančia sritimi. Neuromokslinė veikla įvairiose jos atšakose, net jei dėstoma ar taikoma, dažniausiai lieka izoliuota atskirose universitetų katedrose ar versluose. Profesionalai Lietuvoje gana retai bendradarbiauja, kad būtų skatinamas/vystomas neuromokslų klinikinis (medicininis) ar platesnis taikymas, švietimas bei prieinamumas.


Psichologinė sveikata – depresija ir savižudybės - tebėra vienos iš opiausių temų Lietuvoje. Taip yra galbūt todėl, kad dar vis trūksta patikimos informacijos ir pagalbos. Todėl vienu iš svarbių siekių INA laiko stigmos mažinimą visuomenėje ir žmonių švietimą.


Mūsų veiklą planuojame įgyvendinti rūpindamiesi trimis pagrindinėmis kryptimis:

  • švietimo ir neuromokslų sklaida;

  • mokslo ir inovacijų plėtra,

  • iniciatyvumo bei lygiavertiško įsitraukimo raginimu (Advocady and Equity)


 

Plačiau apie INA įkūrimo istoriją galite paskaityti portale LRT.lt publikuotame Patricijos Klimavičienės straipsnyje.


Apsilankydami mūsų tinklapyje https://www.integrativeneuroscience.org/ galite daugiau sužinoti apie vykdomą veiklą, projektus, o publikuojamuose straipsniuose rasti informacijos apie naujausius mokslo pasiekimus ir jų taikymo sritis.


Kviečiame dalyvauti mūsų veiklose, jungtis prie mūsų tinklo ir prisidėti savo žiniomis ir aktyvia veikla. Nario anketą galite pildyti čia.