Apie INA

Integruotųjų Neuromokslų Asociacija (INA)

Integruotųjų neuromokslų asociacija (INA) skleidžia ir skatina platų neuromokslų vystymą ir taikymą diagnostikos, gydymo ir prevencijos tikslais.

Mūsų profesionalų tinklas, įtraukiantis narius iš neuromokslų, medicinos, neuropsichologijos psichologijos bei kitų sričių, vykdo veiklas trimis pagrindinėmis kryptimis:

  •   Švietimas ir neuromokslų sklaidos

  • Mokslo ir inovacijų plėtra

  • Iniciatyva ir lygiavertis įtraukimas

Mūsų misija

Burti profesionalų neuromokslų, medicinos ir psichologijos sričių atstovų tinklą integruotai neuromokslų plėtrai Lietuvoje.

Support Group
Lecture

Mūsų vizija

Skleisti ir skatinti platų neuromokslų vystymą ir taikymą diagnostikos, gydymo ir prevencijos tikslais.

Mums reikia Tavęs - junkis prie mūsų veiklos ir bendruomenės!