Apie INA

Integruotųjų Neuromokslų Asociacija (INA) - tai aktyvi neuromokslinikų bendruomenė, kurianti Lietuvai.

„Tai tiltas tarp neuromokslo ir jo praktinio taikymo visuomenės labui. “

Mūsų vizija

Tapti reikšmingą įtaką neuropsichologijos prevencijos, diagnostikos ir gydymo raidai Lietuvoje darančia organizacija.

Mūsų veiklos kryptys

Mūsų veiklą planuojame įgyvendinti rūpindamiesi trimis pagrindinėmis kryptimis:

  • švietimo ir neuromokslų sklaida;

  • mokslo ir inovacijų plėtra;

  • visuomenės nuomonės ir mokslu pagrįsto požiūrio  formavimas.

Support Group
Book on Table

Švietimas ir neuromokslų sklaida

Manome, kad kiekvieno tyrėjo ir specialisto pareiga – savo srities žinių sklaida plačiajai visuomenei. Dažnai pastebime, kad tyrėjų ir gydytojų specialistų vykdoma veikla nepasiekia plačiosios visuomenės narių. Tai apsunkina žinių ir inovacijos plėtrą bei preinamumą. Vienas iš pamatinių asociacijos tikslų – užpildyti būtent šią spragą.   

 

Šiuo metu daugumai žmonių išsivysčiusiose šalyse pasiekiami gausūs kiekiai neretai prieštaringos informacijos. Jai perprasti, o tuo labiau ją panaudoti, neretai trūksta išankstinių žinių, terminologijos ar konteksto išmanymo. Įvairiabriaunėje neuromokslų srityje, kuri apima tiek priklausomybių ligas ar psichinės sveikatos sutrikimus, tiek su vaiko raida ar senatvės trajektorija susijusius smegenų pokyčius, tiek organizacijų ar verslo įmonių procesų modernizavimą, informacijos nuolat nesuvaldomai daugėja.

 

Kad ši informacija būtų interpretuojama kuo tiksliau, planuojame organizuoti skaitymo klubus, kuriuose glaustai ir aiškiai pristatysime ir aptarsime kritinius, naujausius atradimus neuromokslų, neuropsichologijos ir kitose srityse. Taip pat prie švietimo sklaidos prisidėsime ragindami narius aktyviai dalyvauti visuomeninėje, žiniasklaidos veikloje – suteiksime platformą prieinamiems straipsniams, nuomonėms reikšti, dalintis perspektyvomis pokalbiuose, diskusijose ir kitose edukacinėse veiklose.

Mokslo ir inovacijų plėtra

Antra mūsų veiklos kryptis yra mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas,  diagnostinių ir gydymo priemonių, paremtų naujausiais atradimais, gerinimas Lietuvoje, jų prieinamumo didinimas, taip pat išskirtinis dėmesys prevencijai.

 

Organizacija siekia suteikti žmonėms daugiau žinių, kaip galima atitolinti tam tikrus patogeniškus procesus, kurie vyksta smegenyse. Asociacijos nariai mokslininkai intensyviai tiria smegenų veiklos sutrikimus ir dalinasi savo atradimais, susijusiais su jų prevencija.

3D Scans
Volunteers

Visuomenės nuomonės ir mokslu pagrįsto požiūrio  formavimas

Trečioji ilgalaikė ir labai plati, tačiau bene pati reikšmingiausia - visuomenės nuomonės ir mokslu pagrįsto požiūrio  formavimas. Mes siekiame skatinti mokslinį požiūrį į daug problemų, kurios dažnai yra siejamos su socialine stigma, pavyzdžiui -  į priklausomybių ligas, savižudybes, naudojamus gydymo metodus ir panašiai.

 

Norime, kad visuomenės požiūris būtų paremtas mokslu ir naujausiomis žiniomis, mažėtų nežinia ir baimė, sergančiųjų atskirtis, o žinios ir pagalba būtų suteikiamos laiku ir efektyviai.

Mums reikia Tavęs - junkis prie mūsų veiklos ir bendruomenės!